Fabric Beds

Tuxford
Tuxford

Sizes: Double (4ft 6"), King (5ft) | Colours: Grey, Sand

Opalia
Opalia

Sizes: Small Double (4ft), Double (4ft 6"), King (5ft) | Colours: Red, Grey

Brunswick
Brunswick

Sizes: Small Double (4ft), Double (4ft 6"), King (5ft) | Colours: Sand, Grey

Hamburg
Hamburg

Sizes: Single (3ft), Small Double (4ft), Double (4ft 6"), King (5ft) | Colours: Brown, Grey

Braunston
Braunston

Sizes: Small Double (4ft), Double (4ft 6"), King (5ft) | Colours: Sand, Grey

Edburgh
Edburgh

Sizes: Small Double (4ft), Double (4ft 6"), King (5ft) | Colours: Sand, Grey

Sache
Sache

Sizes: Double (4ft 6"), King (5ft) | Colours: Ruby Pink, Teal Blue